AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:
Denominació Social: Daniel Legaz Pacheco
Domicili Social: C/ Tenor Josep Forasté, 5, 43480, Vila-seca, (Tarragona)
CIF: 39703423H
Telèfon: 977393713
E-Mail: info@danilegazfotografo.com
Lloc Web: https://www.danilegazfotografo.com
L’activitat que desenvolupa l’empresa és la de Fotografia professional
L’ Horari d’atenció al públic és el següent: De dilluns a dissabte de 10 a 13 i de 17 a 20.
1.- OBJECTE
Daniel Legaz Pacheco (d’ara endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l’ús del lloc web https://www.danilegazfotografo.com, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions dús del lloc web.
A través del web, Daniel Legaz Pacheco facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.
Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualsevol altra disposició legal que fos aplicació.
Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, ja que aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador.
2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB
2.1. Caràcter gratuït de l’accés i l’ús de la web
La prestació dels serveis per part de Daniel Legaz Pacheco té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web poden estar subjectes al pagament d’un preu.
2.2. Registre d’usuari
Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Tot i així, Daniel Legaz Pacheco condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la complementació prèvia del corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada a la pròpia secció del servei.
2.3. Veracitat de la informació.
Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a Daniel Legaz Pacheco permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi el prestador o tercers.
2.4. Menors dedat.
Per a lús dels serveis, els menors dedat han dobtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, malgrat que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.
2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.
L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.
En particular, ia títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol mena de material que: sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals.